16-18 พ.ค. พบโปรโมชั่นพิเศษ ที่ตึก The Walk (ชั้น1 ข้างบิ้กซี)

2the walk 15-5-14