21 ต.ค. - 1 พ.ย. พบกับอโซบล็อคในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนพลาซ่า บูธ S02

21 ต.ค. - 1 พ.ย.
พบกับโปรโมชั่นพิเศษอโซบล็อค
ไปลองเล่นและเลือกซื้อของราคาพิเศษได้ในงานนี้
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โซนพลาซ่า บูธ S02
(ที่บูธของแม็กซ์พลอย อินเตอร์เนชั่นแนล)
Asoblock Bookfair S02 600
ThaiBookFoir20 600